top of page

Acondicionament

LOGO.jpg
directa_color.jpg

A partir d’aquí comença tot el procés de neteja i tria, tant mecànica com manual, per tal d’obtenir les nous de millor qualitat.


Per tal d’obtenir les característiques organolèptiques desitjades i una òptima conservació de les nous, es procedeix a un assecat mecanitzat amb aire calent de 35ºC a 40ºC durant el temps necessari.

Un cop les nous han estat assecades, es procedeix a una segona tria manual i a una classificació segons el calibre. Les nous es classifiquen amb quatre calibres: 28 – 30, 30 – 32, 32 – 34 i +34.

 

6.jpg
66.jpg
7.jpg
bottom of page