Recol.lecció

Les nous es comencen a recollir a finals del mes de setembre. La primera fase en la recol·lecció de les nous és la vibració dels arbres. Aquesta operació es realitza amb una màquina vibradora.

A continuació es recullen les nous amb una màquina específica i es transporten fins a la zona d’acondicionament de les nous.