Venda

La presentació al mercat es fa amb els següents calibres:

El format de venda és en sacs de 5, 10 o 15 kg.

Es disposa de marca pròpia registrada de venda:

Disposem de l’acreditació d’adhesió al sistema de venda de proximitat, atorgat per la Generalitat de Catalunya, que ens acredita com a empresa de venda directa i en circuit curt. Amb el número: VP/P/00190/2013